There are four (4) ways to avail of Contract Verification.

MGA DAPAT TANDAAN:

  1. HINDI DAPAT PUMILA SIMULA GABI O MADALING ARAW dahil walang cut-off para sa mga may confirmed appointment o may flight kinabukasan. Makakapasok ka sa MWO basta dumating ka during office hours (Lunes-Hwebes: 7:30am-3:30pm; Biyernes 7:30am-12:00nn)
  2. DALHIN ANG TAMA AT KUMPLETONG REQUIREMENTS para maiwasan ang paulit-ulit at pabalik-balik na transaction. Ang lahat ng requirements ay nasa MWO website at Facebook page.
  3. BAWAL ANG FIXER. Huwag magbabayad sa hindi authorized na tao upang iprocess ang iyong mga dokumento o upang makakuha ng appointment. Ang mahuhulin gumagawa ng illegal na gawain at tumatangkilik dito ay maaring mapatawan ng kaparusahan ayos sa batas ng UAE at ng Pilipinas.
  4. HUWAG MAGSUMITE NG PEKE AT TAMPERED NA DOKUMENTO. Ang mahuhuling nagsusumite at gumagamit ng mga peke at tampered na dokumento, gaya ng pekeng flight booking, tampered contract, pekeng appointment, forged signatures, at iba pa, ay aming ire-report sa kinauukulan upang mapatawan ng angkop na kapurasahan.
  5. BAWAL KUMUHA NG VIDEO AT PICTURE O MAGRECORD NG MGA TRANSAKSYON SA MWO NANG WALANG PAHINTULOT. Ang mahuhuling lumalabag at nagpo-post ng mga illegally captured phots, clips, at recordings sa MWO ay maaring mapatawan ng angkop na kaparusahan ayon sa UAE at Philippine laws.
  6. MAGKAROON NG RESPETO SA MGA KAWANI NG MWO AT IBANG TAO SA MWO. Bilang kawain ng gobyerno, ang bawat kliyente ay iginagalang ng MWO kung kaya ang parehong antas ng respeto ay inaasahan din mula sa inyo, gayundin patungo sa inyong kapwa OFW.

Para sa updates at announcements, pumunta sa website ng POLO: https://www.polodubaiportal.org/