There are five (5) ways to avail of Contract Verification.

MGA DAPAT TANDAAN:

  1. HUWAG PUMILA SIMULA GABI  MADALING ARAW dahil walang cut-off para sa mga may confirmed appointment. Makakapasok ka sa POLO basta dumating ka during office hours (Lunes-Hwebes: 7:30am-3:30pm; Biyernes 7:30am-12:00nn)
  2. DALHIN ANG TAMA AT KUMPLETONG REQUIREMENTS para maiwasan ang paulit-ulit at pabalik-balik na transaction. Ang lahat ng requirements ay nakalista dito:
  3. BAWAL ANG FIXER. Huwag magbabayad sa hindi authorized na tao upang iprocess ang iyong mga dokumento o upang makakuha ng appointment.
  4. SA PILIPINAS LAMANG MAARING KUMHA NG OEC. Maaring kumuha ng OEC sa POEA na pinakamalapit sa iyo sa Pilipinas. Magrehistrto sa https://onlineservices.dmw.gov.ph/onlineservices/poeaonline.aspx  upang kumuha ng OEC exemption or appointment.
  5. APPOINTMENT IS NOT NECESSARY FOR JOB ORDER, DIRECT HIRING, AND HIRING THROUGH TADBEERS. You may visit POLO on Mondays, Wednesday, and Fridays.

Para sa updates at announcements, pumunta sa website ng POLO: https://www.polodubaiportal.org/