PAANO MALALAMAN KUNG KAILANGAN KO BA ANG CONTRACT VERIFICATION?

KAILANGAN BA ITO PARA MAG-APPLY/MAG-RENEW NG OWWA MEMBERSHIP?

KAILANGAN BA ITO SA PAGKUHA NG BALIK-MANGGAGAWA OEC?

Basahin ang kumpletong inpormasyon dito:

PAANO MAG-SET NG APPOINTMENT: https://www.polodubaiportal.org/polo-advisory-no-13-2022-strict-implementation-of-appointment-system-for-polo-services-effective-4-may-2022-wednesday/

GUIDE SA PAGKUHA NG APPOINTMENT: https://www.polodubaiportal.org/polo-advisory-no-13a-2022-individual-contract-verification-owwa-membership-appointment-guide/

KARAGDAGANG INPORMASYON UKOL SA POLO APPOINTMENT: https://www.polodubaiportal.org/polo-dubai-advisory-no-13b-2022-additional-information-on-securing-an-appointment-for-polo-services/

ANO ANG MGA REQUIREMENTS?https://www.polodubaiportal.org/contract-verification/