Ang POLO Dubai Online Application para sa DOLE AKAP ay tumatanggap na muli ng applications.

Pakibasa ang Abiso Publiko bilang 12-2020: